Визнання угод, договорів з відчуження майна недійсними.

    Порядок визнання договору, угоди з відчуження майна недійсним залежить від того, який є цей договір - нікчемний чи оспорюваний.
     Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.
     Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин) – ст.215 Цивільного Кодексу України.
     Допомогти розібратися з недійсністю правочинів (договорів купівлі-продажу, договорів дарування) і зрозуміти чи потрібно звертатись до суду щодо визнання договорів, пов’язаних із нерухомістю допоможуть Вам адвокати Zakon911.
     Адвокати Zakon911 зроблять юридичний аналіз угоди з відчуження майна (договір купівлі-продажу, дарування майна) в контексті із зовнішніми обставинами та визначатьмайбутній шлях вирішення проблем.

ЩО ВИ ОТРИМАЄТЕ?


- Юридична консультація адвоката (500 грн)
- Складання позовної заяви про визнання договору недійсним (5000 грн)
- Складання процесуальних документів (заяви, клопотання та ін)
- Представлення інтересв в суді (від 1000грн/засідання)

Замовити>>

Особливості визнання угод/договорів з відчуження майна недійсними


    Якщо правочин не є нікчемним, а потрібно довести його недійсність, то це можна зробити виключно в судовому порядку. В суді договір з відчуження майна (дарування, купівлі-продажу нерухомості) може бути оскаржений заінтересованою стороною. Найчастіше заінтересованими особами є: продавець, покупець, спадкоємець, дарувальник, родич.
     В судовому порядку угода/договір з відчуження майна може бути визнаний недійсним з наступних підстав:
- недотримання форми договору
- зміст договору суперечить нормам Цивільного Кодексу України, іншим актам цивільного законодавства, інтересам держави та суспільства
- особи, які укладають договір не мають необхідного обсягу дієздатності
- волевиявлення учасників угоди не є вільним і не відповідає внутрішній волі
- сторона помилилася щодо обставин, які мали істотне значення приукладанні оспорюваного договору
- договір/угода суперечить інтересам держави та суспільства, його моральним засадам - договір/угоду укладено під впливом обману
- договір укладено під впливом насильства, фізичного або психічного тиску з боку другої сторони або іншої особи
- договір укладено в результаті злочинної домовленості представника однієї сторони із другою стороною
- договір укладено на вкрай невигідних умовах під впливом важких обставин
- договір укладено з метою приховати реально вчинений правочин (уявний договір)
    Наслідки недійсності договору або його окремих умов:
     Недійсний договір не створює юридичних наслідків, крім наслідків, пов'язаних із його недійсністю (ст. 216 ЦК). Сторони недійсного договору зобов'язані повернути одна одній все отримане за таким договором, а в разі неможливості повернути (якщо отримане за договором – це користування майном, виконана робота, надані послуги) – відшкодувати вартість користування отриманого за цінами на момент відшкодування.
     Якщо у Вас виникли питання щодо будь-яких юридичних питань в аспекті оспорювання угод з нерухомості, приходьте на консультацію!

Пакет документів для замовлення послуги:


- Копія паспорту
- Копія ідентифікаційного коду (РНОКПП)
- Копія Договору, який визнається недійсним